wtorek, 7 czerwca 2016

86. Queen of hearts.
Autorka : Ola Mirosia.Nie łatwo jest by kobietą za panowania dynastii Yuan.Tym bardziej kiedy jest się królową Goryeo.Cesarz składa fałszywe doniesienie o zamachowcach, przez co król Wang Yu musi ponieśc karę. Stratę nie ponosi tylko dwór królewski, a całe państwo. Wang Yu wraz z żoną Arisą wyrusza z tysiącem młodych dziewczyn do Yuanu. Młody cesarz stawia kolejne kroki w celu zniszczenia Goryeo. Cesarzem manipuluje tyran i zabójca jego poprzednika. El Temur. Czy komplikacja spraw pomoże władcą Goryeo?
Template by Elmo